Non Teaching Staff

Everything you need to know about our Company

Non Teaching staff

क्र0सं0

नाम कर्मचारी वर्ग

पदनाम

मोबाईल नम्बर 

मेल आई0डी0

1


श्री राजेन्द्र प्रसाद

प्रशासनिक अधिकारी

9410775335

prasadrajendra1965@gmail.com

2


श्री ईश्वर सिंह

प्रयोगशाला सहायक जन्तु विज्ञान  

9456740540

iahwar482@gmail.com

3


श्री कविन्द्र जोशी  

 कनिष्ठ सहायक (उपनल)  

9997683822

kavindrakabbu@gmail.com

4


श्री मनोज कुमार  

 चैकिदार/अनुसेवक(उपनल)    

9458304368

 

5


श्रीमती आशा ठगुन्ना  

अनुसेवक (उपनल) 

7599444651

 

6


अनीता देवी

 प्रयोगशाला परिचर (उपनल)  

7055987097

 

7

 
विकास  सिंह 

प्रयोगशाला परिचर (उपनल)    

8755237265

 

8


श्रीमती देवकी देवी  

 प्रयोगशाला परिचर (उपनल)